Hotline: 0983838165

Tiêu chuẩn chất lượng

THÔNG TƯ 06-2017- BXD

THÔNG TƯ 06-2017- BXD: Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

NGHỊ ĐỊNH 62-2016

Nghị định 62-2016 : Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

TCVN 11893:2017 Về Vật liệu Bentonite – Phương pháp thử

TCVN 11893:2017 -  Về Vật liệu Bentonite – Phương pháp thử

TCVN 11907:2017 - Bê tông nhựa - Phương pháp xác định độ góc cạnh cốt liệu thô

TCVN 11907:2017 - Bê tông nhựa - Phương pháp xác định độ góc cạnh cốt liệu thô

TCVN 11586:2016 - XỈ HẠT LÒ CAO NGHIỀN MỊN DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA

TCVN 11586:2016 - XỈ HẠT LÒ CAO NGHIỀN MỊN DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA

TCVN 4447:2012 CÔNG TÁC ĐẤT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

TCVN 4447:2012 CÔNG TÁC ĐẤT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

TCVN 11907:2017 về Ván gỗ nhân tạo - Xác định lực bám vít

TCVN 11907:2017 về Ván gỗ nhân tạo - Xác định lực bám vít

TCVN 1651-2:2018 VỀ THÉP CỐT BÊ TÔNG, THÉP THANH VẰN

TCVN 1651-2:2018 VỀ THÉP CỐT BÊ TÔNG, THÉP THANH VẰN

TCVN 9396:2012 – Xác định tính đồng nhất của bê tông – PP xung siêu âm

TCVN 9396:2012 – Cọc khoan nhồi – Xác định tính đồng nhất của bê...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp >>