Hotline: 0983 838 165

Tiêu chuẩn chất lượng

THÔNG TƯ 06-2017- BXD

THÔNG TƯ 06-2017- BXD: Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

NGHỊ ĐỊNH 62-2016

Nghị định 62-2016 : Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

TCVN 8729 : 2012 - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH CỦA ĐẤT TẠI HIỆN TRƯỜNG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8729 : 2012

ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH...

TCVN 11893:2017 Về Vật liệu Bentonite – Phương pháp thử

TCVN 11893:2017 -  Về Vật liệu Bentonite – Phương pháp thử

TCVN 11907:2017 - Bê tông nhựa - Phương pháp xác định độ góc cạnh cốt liệu thô

TCVN 11907:2017 - Bê tông nhựa - Phương pháp xác định độ góc cạnh cốt liệu thô

TCVN 11586:2016 - XỈ HẠT LÒ CAO NGHIỀN MỊN DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA

TCVN 11586:2016 - XỈ HẠT LÒ CAO NGHIỀN MỊN DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA

TCVN 4447:2012 CÔNG TÁC ĐẤT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

TCVN 4447:2012 CÔNG TÁC ĐẤT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

TCVN 11907:2017 về Ván gỗ nhân tạo - Xác định lực bám vít

TCVN 11907:2017 về Ván gỗ nhân tạo - Xác định lực bám vít

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp >>