Hotline: 0983 838 165

Thiết Bị Thí Nghiệm Không Phá Huỷ

Bao gồm danh mục các trang thiết bị thí nghiệm không phá huỷ như: siêu âm bê tông, súng bật nẩy, siêu âm bề dày lớp phủ,....