Hotline: 0983 838 165

Giới thiệu

Giới thiệu

Kiểm định tiêu chuẩn chất lượng

Kiểm định tiêu chuẩn chất lượng

29/10/2018

chúng tôi thực hiện công tác kiểm định và hiệu chuẩn toàn bộ các thiết bị thí nghiệm kiểm định xây dựng

Giới thiệu về Store Thí Nghiệm

Giới thiệu về Store Thí Nghiệm

07/02/2020

T-TECH Việt Nam là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực phát triển công nghệ tại Việt Nam. Được thành lập ngày 06/11/2002, với nhiều năm kinh nghiệm T-TECH đã và đang đưa ra thị trường...