Hotline: 0983 838 165
Khuôn đúc mẫu vữa để thí nghiệm tạo cầu vết nứt của vật liệu chống thấm

Khuôn đúc mẫu vữa để thí nghiệm tạo cầu vết nứt của vật liệu chống thấm

Mã SP SKU00170

Khuôn đúc mẫu vữa để thí nghiệm tạo cầu vết nứt của vật liệu chống thấm. 

 - có 6 ngăn

 - kích thước bên trong của mỗi ngăn là (12 ± 0,1) mm x (40 ± 1) mm x (160 ± 1) mm

 - có một lỗ vuông với kích thước cạnh (4 ± 0,1) mm ở giữa mặt nhỏ nhất,

 - có thể chuẩn bị 6 mẫu thử hình lăng trụ cùng một lúc.

 - Để tránh mẫu thử bị trượt trong lực kế, các phần cuối của mẫu phải lớn hơn phần giữa

Khuôn đúc mẫu vữa để thí nghiệm tạo cầu vết nứt của vật liệu chống thấm

 - có 6 ngăn

 - kích thước bên trong của mỗi ngăn là (12 ± 0,1) mm x (40 ± 1) mm x (160 ± 1) mm

 - có một lỗ vuông với kích thước cạnh (4 ± 0,1) mm ở giữa mặt nhỏ nhất,

 - có thể chuẩn bị 6 mẫu thử hình lăng trụ cùng một lúc.

 - Để tránh mẫu thử bị trượt trong lực kế, các phần cuối của mẫu phải lớn hơn phần giữa

Không có file tải về