Hotline: 0983 838 165

Tiêu chuẩn thí nghiệm nén mẫu bê tông - Store Thí Nghiệm

19/09/2022

Tại sao nên thí nghiệm nén mẫu bê tông?

Thí nghiệm nén mẫu bê tông là để kiểm tra và đánh giá khả năng chịu lực của bê tông trong những công trình khác nhau. Tính chất của bê tông có thể chịu nhiều tác động khác nhau như uốn, kéo, trược,...và nén là ưu thế lớn nhất của bê tông.

Vì vậy, người ta thường lấy cường độ chịu nén để làm tiêu chí đánh giá chất lượng của bê tông và còn có tên gọi khác là mác bê tông. 

Mẫu bê tông để đo cường độ là mẫu có hình lập phương với kích thước 150mm x 150mm x 150mm và dược dưỡng hộ theo tiêu chuẩn quy định trong TCVN 4453:1995. 

Khi nén thường sẽ lấy mẫu bê tông ở 28 ngày tuổi, vì lúc này giá trị pháp lý sẽ cao nhất để nghiệm thu chất lượng của bê tông. Tuy nhiên, để đảm bảo độ tin cậy và theo dõi được quá trình phát triển của bê tông thì cũng có thể nén bê tông ở 7, 14 và 21 ngày tuổi.

Sau đó, sẽ được đưa vào máy nén để đo ứng suất nén phá hủy mẫu (lúc này sẽ xác định được cường độ chịu nén của bê tông) đơn vị sẽ được tính bằng MPa (N/mm²) hay daN/cm² (kG/cm²). 

Máy nén mẫu bê tông 

Những tiêu chuẩn lấy mẫu trong thí nghiệm nén mẫu bê tông

Theo TCVN 4453:1995 về những thi công và nghiệm thu bê tông, thì việc lấy mẫu sẽ theo tiêu chuẩn như sau: 

- Với bê tông thương phẩm thì mỗi mẻ vận chuyển trên xe (khoảng 6 ÷ 10 m³) thì phải lấy một tổ mẫu tại công trình trước khi đổ bê tông vào khuôn.

- Nếu với bê tông có kết cấu đơn chiếc và khối lượng ít, có kết cấu khung và các loại kết cấu mỏng như cột, dầm, bản, vòm,... thì một tổ mẫu sẽ là 20m³ bê tông.

- Với bê tông móng có khối lượng khoang đổ (phân khu bê tông) lớn hơn 50m³ thì mỗi 50m³ sẽ lấy làm một tổ. Nếu khối lượng bê tông ít hơn 50m³ thì vẫn phải lấy một tổ. 

- Đối với các móng lớn hơn, thì cứ 100m³ sẽ là một tổ mẫu, nhưng vẫn không ít hơn 1 tổ mẫu cho mỗi khối lượng.

- Sử dụng bê tông cho nền, mặt đường ô tô, sân bay,... thì mỗi 200m³ bê tông sẽ là một tổ mẫu. Nếu nhỏ hơn 200m³ thì vẫn phải lấy một tổ mẫu. 

- Đối với bê tông có khối lượng lớn như nhỏ hơn 1000m³ thì cứ 250m³ bê tông là một tổ mẫu. Và lớn hơn 1000m³ thì một tổ mẫu bê tông là 500m³. 

>>>: Xem thêm các thiết bị thí nghiệm Nhựa - Bê tông Nhựa tại đây.

Những mẫu bê tông thí nghiệm 

Cách xác định mác trong nén mẫu bê tông

Để xác định được mác trong mẫu nén bê tông thực tế, thì cần phải lấy tối thiểu một tổ mẫu tại hiện trường gồm 3 mẫu bê tông đồng nhất với nhau. Đối với những kết cấu lớn, những tổ mẫu ở trên cùng một kết cấu phải có vị trí khác nhau và số lượng của chúng phải đủ lớn để tượng trưng cho toàn bộ kết cấu đó.

Tại thời điểm phá hủy, giá trị trung bình của suất nén của cả 3 mẫu trong tổ mẫu phải được lấy để xác định mác bê tông (tổ mẫu 28 ngày tuổi). Nếu trong thời điểm nén tổ mẫu bê tông không phải 28 ngày tuổi kể từ ngày sau khi bê tông ninh kết mà thường là 3 hay là 7 ngày sau. Thì mác bê tông mới được xác định gián tiếp qua biểu đồ phát triển của cường độ bê tông chuẩn tương ứng.

Với những kết quả nén mẫu ở tuổi 3 hay 7 ngày thường là các kết quả kiểm tra nhanh và chưa chính thức.

Chỉ có kết quả thí nghiệm nén bê tông ở ngày 28 mới được coi là mác thực tế. Và những kết cấu của bê tông tại chỗ mới được chấp nhận đạt yêu cầu về mác thiết kế (đạt tiêu chuẩn trong quy định thiết kế).

Đa số, các giá trình trung bình của từng tổ mẫu thực tế không được nhỏ hơn mác thiết kế. Và đồng thời không có mẫu nào trong tổ mẫu có kết quả thí nghiệm dưới 85% mác thiết kế.

>>> Xem thêm các thiết bị bê tông xi măng tại đây.

 

Lời kết 

Bài viết trên đây là những thông tin về tiêu chuẩn thí nghiệm nén mẫu bê tôngStorethinghiem muốn gửi đến với bạn. Hy vọng những thông tin này sẽ đem đến nhiều hữu ích với bạn. Nếu có những thắc mắc nào, hãy liên hệ đến Storethinghiem để được giải đáp nhé.